Algemene voorwaarden/Privacybeleid

Algemene Voorwaarden Dulon Shop

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op - en gelden voor -alle aanbiedingen, alle door de gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en/of overige handelingen van Dulon Shop te Oegstgeest, hierna te noemen: Dulon Shop.
2. De koper/opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden benoemd als: de wederpartij.
3. Indien de wederpartij zijn eigen voorwaarden hanteert, zullen deze niet worden toegepast, mist schriftelijk toestemming van Dulon Shop.
4. Dulon Shop heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen/aan
te vullen.
5. De wederpartij stemt met deze Algemene Voorwaarden in als men gebruik maakt van
de site van Dulon Shop om bestelling(en) te plaatsen.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen
1. Alle vermelde prijzen zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het pakket.
3. De producten worden geleverd tegen de prijs die op de dag van overeenkomst geldt.
4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten
1. Deze overeenkomst komt tot stand als de wederpartij het bestelde heeft betaald via de site.
2. Deze overeenkomst kan alleen worden ontbonden in opdracht van de wederpartij door schriftelijke toestemming van Dulon Shop.

Artikel 4 Betaling
1. Via internet kan de bestelling op de volgende manieren betaald worden:
- vooruitbetaling;

- IDEAL

Artikel 5 Leveringen en leveringstijden
1. Dulon Shop streeft ernaar binnen 2 á 3 werkdagen de producten te leveren op het opgegeven adres door de wederpartij.
2. Als het bestelde product niet op voorraad is wordt de wederpartij bericht per e-mail. Hierin staat wanneer het product weer beschikbaar is en dus zal worden afgeleverd.

Artikel 6 Reclameren, retour en ruilen
1. Wanneer de producten bij de wederpartij zijn afgeleverd, is de wederpartij verplicht om te producten nauwkeurig te controleren op tekortkomingen, beschadigingen en op overige gebreken.
2. Indien er gebreken zijn aan ongebruikte artikel, is de wederpartij verplicht dit binnen 1 dag, na aflevering, te melden per e-mail aan Dulon Shop. Na die dag wordt de reclame niet meer in behandeling genomen door Dulon Shop.

3. Producten kunnen pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dulon Shop aan de wederpartij worden geretourneerd in originele, onbeschadigde en complete staat.
4. De transportkosten voor het terugzenden van het product is voor rekening van de wederpartij, tenzij punt twee.

Artikel 7 Aansprakelijkheidsclausule;

1. Dulon Shop is nimmer aansprakelijk voor schade die de waarde van de geleverde goederen te boven gaat.
2. Dulon Shop is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het geleverde product.
3. Dulon Shop is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het product bij terugzending door wederpartij aan Dulon Shop.


Artikel 8 Persoonsgegevens
1. De gegevens van de wederpartij worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 9 Rechten
1. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Dulon Shop gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan Dulon Shop.
2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de afbeeldingen en teksten op de site van Dulon Shop. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Artikel 10 Rechtmacht en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Dulon Automotive en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Privacybeleid Dulon Shop

Dulon Shop respecteert uw privacy. Of u één van onze kwaliteitsproducten bestelt of alleen maar onze website bezoekt: Dulon Shop wil u op uw gemak stellen met haar privacybeleid en de beveiligingsmaatregelen die wij nemen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. Persoonlijke informatie die u aan Dulon Shop verstrekt wordt volgens dat beleid behandelt. Wij adviseren u kennis te nemen van het Dulon Shop privacybeleid.
Akkoordverklaring met het beleid en nieuwe versies daarvan
Door gebruik te maken van de Dulon Shop site gaat u er mee akkoord dat Dulon Automotive inlichtingen verzamelt en gebruikt zoals beschreven in onderstaande beleidsregels. Dulon Shop behoudt zich eenzijdig het recht voor haar privacybeleid te herzien, aan te passen, te vervangen en/of te wijzigen. Dergelijke herzieningen, aanpassingen, vervangingen en/of wijzigingen zijn bindend voor alle gebruikers en bezoekers van de Dulon Shop site en worden op de site vermeld.

Soorten en gebruik van persoonlijke gegevens
Dulon Shop verzamelt persoonlijk identificeerbare gegevens, zulks inclusief naam, titel, bedrijf, adres, e-mail adres, telefoonnummers, etc., zodra een bezoeker van de Dulon Shop site wenst een aankoop te doen wordt deze als 'geregistreerde gebruiker' aangemerkt. Dulon Shop verlangt dergelijke gegevens echter niet voor het algemeen toegankelijke deel van haar site.

Derden
Het is mogelijk dat daartoe gemachtigde derden over een deel van uw persoonlijke gegevens moeten kunnen beschikken. Als Dulon Shop bij voorbeeld een product aan u moet verzenden, dan dient de expediteur uw naam en adres te weten. Dulon Shop beperkt de toegang tot en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden tot wat strikt noodzakelijk is. Tenzij u Dulon Shop daarvoor toestemming geeft worden uw persoonlijke gegevens niet op andere wijze aan derden bekend gemaakt.


Cookies
Als u de Dulon Shop site bezoekt voegt de Dulon Shop server een klein tekstbestand - een cookie - aan uw harddisk drive toe. Als u de site daarna nogmaals bezoekt weet Dulon Shop dankzij uw cookie dat u het bent, welke pages u de laatste keer bezocht hebt en of er zich iets in uw boodschappenmand bevindt. Het is van belang te weten dat cookies veilig zijn. Ze kunnen niet geprogrammeerd worden of gebruikt worden om een virus over te brengen en er worden geen persoonlijke gegevens uit verzameld of in opgeslagen. Dulon Shop gebruikt cookies gewoonlijk voor de volgende doeleinden: 1) om toegang te verkrijgen tot uw klantgegevens (informatie die wij opslaan op onze servers) zodat wij u een specifiek op u toegesneden service kunnen verlenen, 2) om de doeltreffendheid van onze e-commerce activiteiten te kunnen beoordelen en 3) om ons te helpen de inhoud van uw boodschappenmand te traceren. U hebt ook nog keus wat cookies betreft. Door uw browser te wijzigen kunt u alle cookies accepteren, resp. verlangen dat u gewaarschuwd wordt als er een cookie gemaakt is of alle cookies ongedaan maken.
Als u er voor kiest alle cookies ongedaan te doen maken zult u waarschijnlijk geen gebruik meer kunnen maken van de op de Dulon Shop site aangeboden diensten of deelnemen aan daarop genoemde activiteiten.
Toegang tot en updating van de persoonlijke gegevens van geregistreerde gebruikers :
Dulon Shop heeft uw hulp nodig om er zeker van te zijn dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens juist en bijgewerkt zijn. Stel s.v.p. Dulon Shop direct in kennis van wijzigingen in uw naam, adres, bedrijf, telefoonnummer of e-mail adres zodat wij uw profiel als geregistreerde gebruiker daaraan kunnen aanpassen.